Items where Subject is "BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: | E | H | M
Number of items at this level: 15.

Endut, Mohd Nuri Al-Amin and Wan Abdullah, Wan Suhaimi and Abu Bakar, Zulqarnain (2012) The Islamic Element of Al-‘Adl in Critical Thinking: the Perception of Muslim Engineering Undergraduates in Malaysia. [Citation Index Journal]

E

Endut, Mohd Nuri al-Amin (2000) Al-Harakah al-Islamiyyah fi Malizia. Dar al-Bayarek, Amman, Jordan.

Endut, Mohd Nuri al-Amin and Abdul Halim, Asyiqin (2008) Pemikiran Futuristik Dalam Sirah Nabawiyyah: Aplikasi Dalam Kepimpinan Islam. [Citation Index Journal]

Endut, Mohd Nuri al-Amin and Mat Isa, Mohd Pisol and Hamat, M. Fauzi (2006) حركة الإصلاح الديني في مصر وتاثيرها على الحياة الفكرية الإسلامية في ماليزيا. In: Budaya dan Pemikiran Islam: Mesir - Malaysia. Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, pp. 530-542. ISBN 978-983-2234-30-2

H

Hamat, Mohd Fauzi and Endut, Mohd Nuri al-Amin (2007) Pemikiran Islam Tentang Hak Asasi Manusia: Isu dan Cabaran Pasca Kemerdekaan. In: Islam di Malaysia: Pasca Kemerdekaan. Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, pp. 163-178. ISBN 978-983-2234-42-5

Hamat, Mohd Fauzi and Endut, Mohd Nuri al-Amin (2006) SUMBANGAN PEMIKIRAN IDRIS AL-MARBAWI SEMASA BELAJAR DI MESIR DALAM MEMANTAPKAN BUDAYA BERFIKIR MELAYU: ANALISIS TERHADAP KARYANYA NIZAM AL-HAYAT. In: Budaya dan Pemikiran Islam: Mesir - Malaysia. Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, pp. 278-288. ISBN 978-983-2234-30-2

M

M. A., Abdur-Rahman and Embong, Abdul Mutalib and Abdullah, Muhammad Ridhuan Tony Lim and Sabdin, Mashitah and Raja Yaacob, Raja Ahmad Iskandar and Mat Isa, Mohd Pisol (2011) Historical Review of Classical Hadith Literature in Malay Peninsula. [Citation Index Journal]

M.A., Abdur-Rahman and Abdullah, Muhammad Ridhuan Tony Lim and Raja Yaacob, Raja Ahmad Iskandar (2011) The Malay World: An Analysis of Quranic Verses in Sulalat al-Salatin. In: 2011 International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2011), 13 - 15 October 2011, Shanghai, China.

M.A., Abdur-Rahman and Ali, Razol M. M. and Raja Yaacob, Raja Ahmad Iskandar (2012) The Malacca Empire: Sayings of Prophet Muhammad in Sulalat Al-Salatin. In: ICSS 2012: International Conference on Social Sciences, April 11th - 13th, 2012, Italy.

M.A., Abdur-Rahman and Ali, Razol M. M. and Raja Yaacob, Raja Ahmad Iskandar (2011) The Malacca Empire: Sayings of Prophet Muhammad in Sulalat Al-Salatin. In: ICSS 2012: International Conference on Social Sciences, April 11th - 13th, 2012, Italy. (Submitted)

M.A., Abdur-Rahman and Ali, Razol M. M. and Raja Yaacob, Raja Ahmad Iskandar (2012) The Malacca Empire: Sayings of Prophet Muhammad in Sulalat Al-Salatin. In: ICSS 2012: International Conference on Social Sciences, April 11th - 13th, 2012, Italy.

M.A., Abdur-Rahman and Ali, Razol M. M. and Raja Yaacob, Raja Ahmad Iskandar (2012) The Malacca Empire: Sayings of Prophet Muhammad in Sulalat Al-Salatin. In: ICSS 2012: International Conference on Social Sciences, April 11th - 13th, 2012, Italy.

M.A., Abdur-Rahman and Embong, Abdul Mutalib and Abdullah, Muhammad Ridhuan Tony Lim and Sabdin, Mashitah and Raja Yaacob, Raja Ahmad Iskandar and Mat Isa, Mohd Pisol (2011) Historical Review of Classical Hadith Literature in Malay Peninsula. [Citation Index Journal]

M.A., Abdur-Rahman and Endut, Mohd Nuri al-Amin and Ali, Razol M M and Abu Bakar, Zulqarnain and Raja Yaacob, Raja Ahmad Iskandar (2012) Islamic Critical Thinking: The Perception of Muslim Engineering Students in Universiti Teknologi PETRONAS. In: 2012 International Conference on Management, Social Sciences and Humanties, 12-14 June, 2012, Kuala Lumpur.

Mat Isa, Mohd Pisol and Ibrahim, M Yusof and Mohd Hashim, Hezlina (2011) Shariah on Direct and Indirect Cost in Murabahah. [Citation Index Journal]

This list was generated on Sun Oct 1 19:53:26 2023 +08.